Kulturhus

GrachthuysWat is een kulturhus?
Het idee van de kulturhusen komt uit Scandinavië waar al jaren op die manier wordt gewerkt. Een kulturhus heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een kulturhus is voor iedereen toegankelijk en is per dorp of stad anders van samenstelling. Het gaat om een multifunctionele voorziening afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van een dorp of buurt. Deze multifunctionele voorziening vormt het hart van een dynamisch informatiecentrum in de gemeente waar cultuur en maatschappij elkaar ontmoeten.

In één gebouw wordt onder één management een breed pakket aan voorzieningen geboden. Het bijzondere is dat sprake is van een gezamenlijke programmering en dat de verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken. De kracht van het kulturhus is dat heel verschillende partijen bij elkaar gebracht zijn met als centraal middelpunt de grote ontmoetingsruimte. Ook is het een gebouw waar jong en oud terecht kan voor informatie en advies, cultuur en educatie, sport en bewegen en niet te vergeten ontmoeting en ontspanning. Participanten werken vaak ook samen en hebben ook facilitair voordeel, maar hebben niet altijd een gezamenlijk doel en voeren ook niet gezamenlijk een marketing/communicatieplan uit.

Samen delen en doen
Wat is het verschil tussen een kulturhus en een dorpshuis? Dorpshuizen bieden ruimte aan verschillende verenigingen, elk met hun eigen bestuur, die zich met een eigen programma richten op een bepaalde doelgroep. In een kulturhus delen “bewoners”en gebruikers de accommodatie én hun kennis. Ook kunnen zij samen activiteiten ondernemen die gericht zijn op een breder publiek dan alleen de eigen doelgroep.

Kulturhus Bredevoort
Op 30 augustus 2014 opende het kulturhus haar deuren weer. Een volledig vernieuwde accommodatie met volop mogelijkheden. We nodigen u van harte uit om te komen kijken of een hapje te komen eten in de Brasserie.